Magento Blog – Laatst toegevoegde produkten als eerste weergeven

Laatst toegevoegde produkt als eerste weergeven

Aangezien dat dit een aanpassing is in de core functionaliteit van Magento is het slim om de file die we gaan aanpassen, toolbar.php, naar een local child te kopiëren.

Het betreft dus app/code/core/Mage/Catalog/Block/Product/List/Toolbar.php welke je het beste kan kopiëren naar de folder app/code/local/Mage/Catalog/Block/Product/List/Toolbar.php. Vanaf het niveau app/code/local/ heb je misschien niet de subdirectory Mage en dieper, maar als deze er niet zijn, maak ze dan gewoon aan. Zorg ervoor dat aangemaakte directories de attributes op 755 hebben staan en de kopie van de Toolbar.php moet attributes 644 hebben.

Open de Toolbar.php in de local map met je favoriete editor en ga op zoek naar de functie: public function setCollection($collection)

Deze ziet er als volgt uit:

  public function setCollection($collection)
  {
    $this->_collection = $collection;

    $this->_collection->setCurPage($this->getCurrentPage());

    // we need to set pagination only if passed value integer and more that 0
    $limit = (int)$this->getLimit();
    if ($limit) {
      $this->_collection->setPageSize($limit);
    }
    if ($this->getCurrentOrder()) {
      $this->_collection->setOrder($this->getCurrentOrder(), $this->getCurrentDirection());
    }
    return $this;
  }

En vervang deze door deze code met een paar lijntjes toegevoegd aan de 2e ‘if’ statement:

  public function setCollection($collection)
  {
    $this->_collection = $collection;

    $this->_collection->setCurPage($this->getCurrentPage());

    // we need to set pagination only if passed value integer and more that 0
    $limit = (int)$this->getLimit();
    if ($limit) {
      $this->_collection->setPageSize($limit);
    }
    if ($this->getCurrentOrder()) {
      if(($this->getCurrentOrder())=='position'){
        $this->_collection->setOrder('entity_id','desc');
      }
      else {
        $this->_collection->setOrder($this->getCurrentOrder(),$this->getCurrentDirection());
      }
    }
    return $this;
  }

En na het leeggooien van je Magento cache zal je zien dat je laatst toegevoegde produkten nu voortaan als eerste worden weergegeven in de categorie-lijsten.